Pojďme společně podpořit projekty, které mají smysl a pomáhají tam, kde je skutečně potřeba. Užijme si ten jedinečný pocit, když někomu věnujeme kapku naděje. Děkujeme, že jste s námi a že spolu letos zažijeme to pravé kouzlo Vánoc.

Výběr projektu

Bezpečné podávání léků pro dětské pacienty

Finanční prostředky budou využity na lineární dávkovače Codan Argus 616 S InCare, které budou sloužit k přesnému a bezpečnému podání léků v Uherskohradišťské nemocnici na dětském oddělení.

Již vybráno 81 000 Kč

Nová lůžka pro dětské pacienty

Vybrané prostředky budou využity na nová lůžka pro dětské pacienty na Klinice dětské psychiatrie Fakultní nemocnice Motol, které zajistí větší komfort a bezpečnost.

Již vybráno 121 000 Kč

Lékařský mikroskop pro dětskou hematoonkologii

Lékařský mikroskop Olympus BX53 pomůže lékařům na dětské hematoonkologii ve Fakultní nemocnici v Ostravě k pořízení detailnějších fotografií.

Již vybráno 101 100 Kč