Kapka naděje působí ve více jak 40 nemocnicích a to nejen na odděleních dětské onkologie.Pokud nemocnice nedisponuje dětským onkologickým oddělením, putuje naše podpora například na novorozenecká nebo pediatrická oddělení, dětskou psychiatrii a popáleninová centra.

Nadační fond Kapka naděje se od svého založení v roce 2000 zasazuje o zlepšení podmínek v nemocnicích po celé České republice. V začátcích působila Kapka naděje především na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, která je dodnes pomyslnou „vlajkovou lodí“ Nadačního fondu.

PODPOŘIT TENTO PROJEKT

Již vybráno
229 650
na nové přístroje