Kapka naděje pomáhá i se zlepšování psychosociální péče. Již několik let například organizujeme zážitkové výlety či hradíme platy psychologů a herních terapeutů ve vybraných nemocnicích.

V neposlední řadě pomáháme zlepšovat i prostředí, ve kterém se děti léčí. Naše programy pomáhají s vybavováním dětských oddělení novými lůžky, dětskými hernami, rekonstruujeme čekárny, aby se děti při hospitalizaci mohly cítit příjemně a alespoň na chvilku zapomněly na své starosti.

Od roku 2016 se zaměřujeme i na podporu škol zřízených při nemocnicích, které zajišťují výuku pro hospitalizované děti.

PODPOŘIT TENTO PROJEKT

Již vybráno
159 700
na psychosoc. péči