Nadační fond Kapka naděje dlouhodobě klade silný důraz na podporu aplikovaných vědeckých aktivit v oblasti dětské hematologie a onkologie.

Například v rámci aplikovaného výzkumu v laboratořích CLIP (Childhood Leukaemia Investigation Prague) při FN v Motole jsou v rámci diagnostiky pomocí moderních genomických metod každý rok vyšetřeny desítky dětských pacientů s akutní leukémií, akutním selháním kostní dřeně a malých pacientů s různými poruchami imunity. Prioritou laboratoří je vyšetřit zejména děti s leukémií vysokého rizika a pacienty s relapsem nemoci.

Díky tomuto výzkumu za výrazně zpřesňuje určení přesné diagnózy a s tím spojené specifické léčby.

PODPOŘIT TENTO PROJEKT

Již vybráno
156 400
na vědecké aktivity