Pro další výkum a práci se vzorky leukémie jsou nutné termocyklery, kterých je vzhledem k jejich nákladnosti nedostatek. Nákup termocykleru s 3 nezávislými tepelnými bloky realizujeme pro laboratorní centrum CLIP, které patří pod Kliniku dětské onkologie a hematologie.

V rámci diagnostiky pomocí moderních genomických metod jsou každý rok vyšetřeny desítky dětských pacientů s akutní leukémií, akutním selháním kostní dřeně a malých pacientů s různými poruchami imunity. Prioritou laboratoře je vyšetřit zejména děti s leukémií vysokého rizika a pacienty s relapsem nemoci.

Podpořit tento projekt

Již vybráno 272 800 Kč